• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Mørkedemonstrasjon

Mørkedemonstrasjon gjennomføres i perioden oktober til april.
Hvis grunnkurset avvikles mellom mars og oktober må mørkedemonstrasjon avikles innen 31. Januar neste år for å opprettholde retten til å øvelseskjøre.

Dette kurset er obligatorisk for alle.

De som erverver seg førekort i perioden det ikke avholdes mørkedemonstrasjon, vil måtte gjennomføre dette innen en frist som er påført førerkortet (Utsted av statens vegvesen).
 
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS