• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Priser

PRISER KL.B
Kjøretime  680.-
Kjøretime etter kl. 17.00
Forberedelse til sikkerhetskurs vei,
forbikjøringstrening
 750.-
1950.-
Obl Sikkerhetskurs på vei, del 1  3650.-
Obl Sikkerhetskurs på vei, del 2  3350.-
Obl sikkerhetskurs på bane inkl baneleie til NAF  4800.-
Baneleie NAF  1135.-
Oblig. mørkekjøring
Førstehjelpskurs
 1700.-
800.-
Førerprøve
Førerprøve utenfor Oslo, pris avtales med kjørelærer
 2600.-
 
Startpakke 10 timer.(før kl 17.00)  6400.-
Gebyr til staten for teoriprøve  580.-
Gebyr til staten for praktisk prøve 1010.-
Lesebok  350.-
Spørsmålsbok  250.-
Pakkepris
-  sikkerhetskurs på vei(13.timer)
-  sikkerhetskurs på bane(glattkjøring og sikring i bil)
-  inklusiv baneleie
 11.400.-
PRISER PÅ AUTOMAT
Kjøretime 
 
Kr   680,-
Kjøretime etter kl. 16.00
Forberedelse til sikkerhetskurs på vei, forbikjøringstrening
Kr   750,- 

kr 1950,-
Obl Sikkerhetskurs vei del 1 Kr  3650,-
Obl Sikkerhetskurs vei del 2 Kr  3350,-
Obl sikkerhetskurs på bane inkl baneleie NAF Kr  4800,-
Baneleie NAF Kr  1135,-
Oblig. mørkekjøring Kr  1700,-
Førerprøve
Førerprøve utenfor Oslo, pris avtales med kjørelærer
Kr  2600,-


 
Startpakke 10 timer.(før kl 16.00) Kr  6400,-
Gebyr staten for teoriprøve Kr   580,-
Gebyr staten for praktisk prøve Kr  1010,-
Gebyr staten for førerkortprod. inkl bilde
 
Kr   340,-
Lesebok Kr   350,-
Spørsmålbok Kr   250,-
Pakkepris
-  sikkerhetskurs landevei(13.timer)
-  sikkerhetskurs på bane(glattkjøring og sikring i bil)
-  inklusiv baneleie
Kr 11.400,-

 
 

 


PRISER KL.BE

Kjøretime kr 800,-
Lastsikringskurs,2 obligatoriske veiledningtimer, sikkerhetskurs på vei  +
førerprøve

PRISER KL. B96
kr  6900.-
Lastsikringskurs, 2 obligatoriske veiledningstimer, sikkerhetskurs på vei kr  4900.-
Har du C1 trenger du ikke lastsikringskurs, og du får kr 800 i fratrekk  
For firmaer hvor flere enn 3 personer skal ha BE, ta
kontakt for tilbud.
 
 
     
PRISER KL.A
Kjøretime  850.-
Kjøretime fra kl. 16.00
Veiledningstime
 900.-
850,-
  5000,-
Sikkerhetskurs på bane obl (4t)  
   
Sikkerhetskurs på vei, obl 5000.-
Teori, obl (3t) 1000,- 
Praktisk prøve 2200,-
  -
Leie av utstyr  500.-
Pakkepris                                        
-  7 Kjøretimer
-  Teori 3 timer
-  Sikkerhetskurs bane (inkl. baneleie)                     
-  Sikkerhetskurs på vei (8 timer)
 15.900.-
 
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS